Kategoriýalar

Aýratyn önümler

Biz hakda

biz hakda (69)

Zawodlarymyz uzak wagtlap farfor izolýatorlaryny öndürmäge bagyşlanýar, esasanam Gündogar Hytaý eksporty üçin, farfor izolýatorynyň 20 ýyllyk taryhy bar.Aýlyk önümçilik kuwwatymyz 3000 tonna töweregi.Önümlerimiz, esasan, 220 kv naprýa .eniýede işleýär we elektrik liniýa farfor izolýatory, elektrik enjamlary farfor, elektrik bekedi farfor, demir ýol uzyn çybyk farfor we ş.m.Önümleriň 20-den gowrak kategoriýasy, 200-den gowrak görnüşi bar.Mundan başga-da, müşderiniň dizaýnyny kabul edýäris.

Koprak oka

Habarlar we wakalar